NTNUs litteraturpris : Kritikk, kåring og kunstnerisk

NTNUs litteraturpris : Kritikk, kåring og kunstnerisk


Litteraturhuset i Trondheims kritiske panel - Future Daughter

NTNUs litteraturpris deles ut årlig, og går vekselvis til et skjønnlitterært og faglitterært verk skrevet i løpet av de to siste årene av en forfatter med tilknytning til Trøndelag. I 2018 står sakprosa for tur, og prisen vil deles ut på Fakta Fs første kveld.

Litteraturhuset i Trondheims eget kritiske panel “Men er det bra?” diskuterer de fire utgivelsene som har havnet på
kortlista, før vinneren presenteres. Deretter vil de nominerte verken fortolkes musikalsk av elektronika-trioen Future Daughter.

Arrangementet er en del av «Åpningskveld Fakta F», som også inkluderer et foredrag om Hannah Ryggen ved Marit Paasche.

Billetter 80/60

DE NOMINERTE VERKENE
«Fred er ei det beste. Fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien»
Dag Hoel
Da han vokste opp på Raufoss spurte Hoel: «Hvordan kan vi tro på arbeid for fred, når vi lever av krig?». Nå har han selv svart med denne boka, som blander selvbiografi og saksinnhold og er en innsidefortelling om hvordan vi usynliggjør at vi er krigsprofitører.

«Hannah Ryggen: En fri»
Marit Paasche
I sin biografi om Hannah Ryggen har Marit Paasche søkt å avdekke og skildre kunstverkenes tilblivelseshistoire. Ved hjelp av et omfattende kildemateriale og grundige verkanalyser knytter hun sammen liv, kunst, arbeid og politikk.

«Reisen til Bretton Woods»
Maria Berg Reinertsen
Reinertsen gir en annerledes inngang til å forstå Verdensbanken og Pengefondets tilblivelse ved denne skildringen av båtreisen til «Queen Mary» fra Europa til Bretton Woods-konferansen i Amerika i 1944. Om bord er flere av verdens ledende økonomer, og ved å la oss få innblikk i de involvertes drømmer, overbevisninger og personligheter gjør hun det økonomiske maskineriet til noe håndfast.

«Ekofisk, Eidsvoll: Eit essay om oljepengar og grunnlova»
Morten Søberg
Oljefondet er i dag det største fondet i verden, og i Ekofisk, Eidsvoll stiller Søberg spørsmålet om det er mulig å grunnlovsfeste handlingsregler for bruk av denne formuen. I essayistisk form beveger han seg gjennom både familiens, nasjonens og økonomiens historie – og gir et originalt innlegg i spørsmålet om Norges fremtid.

PROGRAM FOR KVELDEN:
18:00 -18:05 Velkomstord
18:05 -19:00 Hannah Ryggen. Forhandlinger med historien
19:15 – 20:15 Litteraturhuset i Trondheims kritiske panel diskuterer de nominerte til NTNUs litteraturpris
20:30 – 21:00 Presentasjon av, og intervju med, vinneren av NTNUs litteraturpris
21:00 – 21:30 Kunstnerisk fortolkning av de nominerte til NTNUs litteraturpris ved Future Daughter

Dato

2. nov 2018

Tid

19.15 - 21.30

Sted

Kunsthall Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere