Nyliberalismen

Nyliberalismen


Svein Hammer

Gjennom 1980- og 1990-tallet gikk den vestlige verden gjennom en nyliberalistisk vending, med effekter på en rekke samfunnsfelt. Hva handlet denne overgangen om, hva var dens drivkraft, og hvilke effekter har den hatt – på samfunns- så vel som individnivå?

Svein Hammer (f. 1967) er sosiolog og har arbeidet som forsker ved NTNU. Den franske filosofen Michel Foucault har en sentral posisjon i forskningen hans, og Hammer har gjennom sitt arbeid belyst hvordan Foucaults tenkning kan være relevant for det moderne velferdssamfunnet. Svein Hammer har i flere år anvendt Foucaults framstilling av nyliberalismen som analytisk rammeverk, ut fra en tanke om at Foucaults analyse forutså de kraftige forskyvningene som skulle skje fram mot vår tid.

I 2016 ga Hammer ut boka «Fra evig vekst til grønn politikk», der Foucaults governmentality-perspektiv brukes som tolkningsnøkkel. I 2017 fulgte han opp med en introduksjon til Michel Foucaults analytiske univers, med boka «Foucault og den norske barnehagen.» I 2018 har han fått stipend fra Fritt Ord for å skrive bok om overgangen fra sosialdemokrati til nyliberalisme i Norge. Les mer om Svein Hammer og hans tanker om politikk og samfunnsliv på Hammerbloggen.

Etter foredraget vil det bli mulighet for publikum å stille spørsmål og det åpnes opp for debatt om kveldens tema.

Velkommen!

Inngang: 50,-

Foto: Tore Magnor Furuhatt

 

Dato

5. feb 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere