Ole Jacob Madsen: Generasjon prestasjon

Ole Jacob Madsen: Generasjon prestasjon


Ole Jacob Madsen

Dette er et foredrag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet for foredragsrekken her.

«Generasjon prestasjon» er blitt en betegnelse på dagens ungdom. Men det står noe mer på spill enn bare hvordan de unge har det, nemlig hvordan vi alle har det og hvor vi som samfunn er på vei. Ungdommen og vår forståelse av ungdom blir helt enkelt en seismograf som omhandler samfunnets tilstand.

Ole Jacob Madsen er psykolog og filosof, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han har skrevet flere bøker om samtidskulturens patologier, blant dem Den terapeutiske kultur (2010), som tar opp psykologiseringen av samfunnet, Det er innover vi må gå (2014) om selvhjelpskulturens oppskrift for et lykkelig liv. Han er engstelig for at ensidig vektlegging av psykologiske løsninger og selvhjelp blir et nytt «sosialt bedøvelsesmiddel» som går på bekostning av kollektive handlinger. Til høsten kommer han med ny bok, denne gangen om «generasjon prestasjon».

Arrangementet har inngang fra Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.00.

Inngang: 100/75

Dato

24. sep 2018

Tid

18.30 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere