Ole Martin Høystad: Sjelen – gått ut på dato?


Ole Martin Høystad

SJELEN – GÅTT UT PÅ DATO?
Dens dramatiske historie og aktuelle betydning.

Dette er et foredrag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet for foredragsrekken her.

De fleste tror de har sjel, men få kan forklare hva den er, hva det er som skjuler seg i vårt indre. Den betydning vi tillegger sjelen, gjenspeiles i vårt språk, som rommer en rekke sjelelige uttrykk. Vi snakker om en hel og ren sjel, om en dyp og ærlig sjel. Spørsmålet er om dette er bare billedlige uttrykk for personlige egenskaper, eller om ordet sjel refererer til noe virkelig og viktig i oss, på linje med fornuft og følelser.

I vår kultur har sjelen helt siden antikken vært ansett som personens sentrum og alle tings målestokk. Sokrates appellerte til sine medborgere i Aten om «å ha omsorg for sjelen», og i kristendommen avhenger frelsen av å kunne «bevare sin sjel». Dette er grunnlaget for vestlig kulturs individualisme.

Siden opplysningstiden har imidlertid sjelens sentrale stilling i vårt menneskesyn blitt utfordret. Mange hevder at den er et rent religiøst begrep og gjenstand for tro. Hvis den ikke er blitt erstattet av psykologiens psyke, noe irrasjonelt og komplekst som trenger terapi. I kunst og diktning er imidlertid psyke og det indre sjeleliv et hovedmotiv, fra Shakespeare og Dostojevskij til Hamsun, Siri Hustvedt og Karl Ove Knausgård.

Men hvilken betydning har sjelen i vår tid? Er den fortsatt en nødvendig dimensjon i vårt menneskesyn, eller er den så å si gått ut på dato?

Ole Martin Høystad er dr. philos. professor emeritus i tverrfaglige kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge – Bø. Han har også vært ansatt som professor ved Syddansk Universitet i Odense. Høystad har i en årrekke arbeidet tverrfaglig og gitt ut flere bøker om litteratur, filosofi og kulturhistorie. I 2003 ga han ut Hjertets kulturhistorie, som er oversatt til engelsk, spansk, italiensk, russisk, koreansk og en rekke andre språk, og er en av de mest oversatte norske sakprosabøkene. I 2016 fulgte han opp med Sjelens betydning. En kulturhistorie, som nå er solgt til fem land.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.00.

Inngang: 100/75

Dato

24. okt 2018

Tid

18.30 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere