Oljeduell: Leterefusjonsordningen

Oljeduell: Leterefusjonsordningen


Lars Haltbrekken - Erik Haugane

Vi har invitert Lars Haltbrekken (SV) og Erik Haugane (OKEA) til debatt om leterefusjonsordningen for oljenæringen. Er det tidenes subsidie, eller en ryddig fordeling av risiko mellom staten og de som leter etter nye oljefelt? Bellona klaget i februar leterefusjonsordningen inn for ESA som ulovlig statsstøtte, siden da har debatten gått i både Dagens Næringsliv og andre medier.

Kritikerne mener at ordningen fører til at ulønnsomme brønner blir boret, fordi staten dekker kostnadene. Det blir altså flere oljefelt, som i utgangspunktet ikke ville vært drivverdig.

Forsvarerne mener det ikke er snakk om en subsidie, men en måte å drive effektiv utvinning på, i Grønn skattekommisjon skriver de følgende: «Nåverdien av leterefusjon og framtidig skattefradrag er den samme, og leterefusjonsordningen innebærer dermed ingen subsidie.»

Velkommen til en teknisk og garantert fresk debatt om miljøpolitikk og norsk resursforvaltning på kontinentalsokkelen.

Inngang: 50,-

Dato

4. apr 2018

Tid

19.30 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere