Oljefondet – en uetisk gullgruve?

Oljefondet – en uetisk gullgruve?


Vi er en gruppe engasjerte ungdommer som kommer til Litteraturhuset i Trondheim for å holde et foredrag om oljefondet.

Vi i Norge er heldige som har et oljefond som sørger for velferd og økonomisk trygghet, men de samme investeringene som skal ivareta våre finansielle verdier påvirker også menneskeliv rundt om i verden.

Vi ønsker å skape bevissthet rundt oljefondet og hvordan det fungerer i praksis. I hovedsak skal vi se på tre selskaper oljefondet investerer i, og hvordan disse påvirker miljøet og andre mennesker.
Videre skal vi ta opp hvordan man kan forhindre fremtidige uetiske investeringer, men også hva som blir gjort bra.

Foredraget vil fungere som en innledning til demonstrasjonen, “Mot et uetisk oljefond” som skal ta sted i Trondheim, 21. april.

Håper vi sees!

Gratis inngang!

Dato

20. apr 2018

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere