Om Dødshjelp

Om Dødshjelp


Lars Johan Materstvedt

Døden er høyst relevant både i et person- og samfunnsperspektiv. Hver enkelt må forsone seg med livets forgjengelighet. Samfunnet må tilpasses et mangfold i befolkningens livssyn som er større enn noen gang. Hvordan skal vi egentlig håndtere at et flertall i befolkningen ønsker å legalisere aktiv dødshjelp?

Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi og medisinsk etikk ved NTNU, ga nylig ut boken Dødshjelp. Her oppklarer han kliniske skillelinjer, begreper, lovverk i forskjellige land og etiske utfordringer rundt dette tema. Både slik vi har det i Norge i dag og i land som har legalisert forskjellige former for dødshjelp. Det blir først en kort innføring i dette følsomme tema før vi åpner opp for spørsmål og innspill fra salen.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30. Sellanraa holder åpent fra kl. 18.
Gratis inngang. Billetter kan reserveres i Hoopla.

Arrangør: Human-Etisk Forbund
Foto: Thor Nielsen/NTNU

Dato

24. okt 2022

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere