Om rasisme, utenforskap og innenforskap: Like muligheter for alle

Om rasisme, utenforskap og innenforskap: Like muligheter for alle


Camara Lundestad Joof - Shazia Majid - Bjørn Hatterud - Irmelin Kjelaas

Vi har samlet et knipe mennesker for å snakke om noen viktige og tidsriktige tema. Et sentralt spørsmål vi ønsker å løfte er hvordan skaper vi et samfunn som har plass til alle og som gir alle like muligheter til å få gode liv?

Forfatter, skuespiller og samfunnsdebattant Camara Lundestad Joof, forfatter og journalist Shazia Majid, forfatter, musiker og kunstkurator Bjørn Hatterud. Lærer og forsker Irmelin Kjelaas fra NTNU leder samtalen.

Kapasitet: 50
Sted: DIGS Store scene
Tid: 19:00 – 19:45
Inngang: 100/50

Dato

31. okt 2020

Tid

19.00 - 19.45

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere