Om tid og rom i fysikken

Om tid og rom i fysikken


Jan Myrheim

Samme dag som Stephen Hawking holder sin forelesning i Trondheim, får Litteraturhuset besøk av fysikkprofessor Jan Myrheim ved NTNU og Trondheim Astronomiske Forening, som vil snakke om temaer som står sentralt i Hawkings tenkning.

Einsteins to relativitetsteorier, den spesielle fra 1905 og den allmenne fra 1915, viste oss at tid og rom er to sider av samme mynt: Vi konverterer fra tid til rom og tilbake igjen ved å multiplisere og dividere med lysets hastighet som en faktor.

Lysets hastighet er en universell fysisk konstant, lik for alle og en absolutt grense for hastighet. De fysiske effektene som opptrer ved hastigheter tett opp til lysets hastighet, og i kraftige gravitasjonsfelt i nærheten av nøytronstjerner og svarte hull, ligger langt utenfor vår hverdagserfaring. Stephen Hawking er blant dem som har bidratt mest til vår forståelse av svarte hull.

To gravitasjonsfenomener som blir studert aktivt i dag er gravitasjonslinser og gravitasjonsbølger. Sistnevnte ble observert direkte for første gang i 2015.

Gratis adgang for alle!

Myrheim_Jan-old

Dato

20. jun 2017

Tid

19.00 - 20.00

Sted

Magistratsalen, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere