Hans Otto Frøland – Hva kostet den tyske okkupasjonen av Norge?

Hans Otto Frøland – Hva kostet den tyske okkupasjonen av Norge?


Hans Otto Frøland

Hva kostet den tyske okkupasjonen Norge? En begynnende revurdering.

I denne utgaven av Professor på kafé skal Hans Otto Frøland snakke om de økonomiske aspektene ved krigen. Det skal handle om krigserstatningskravene Norge gjorde gjeldende over for Tyskland etter krigen og vurdere disse kravene på grunnlag av tysk byggeaktivitet i Norge under okkupasjonen.

Denne forskningen er en del av et større forskningsprosjekt; «En verden i total krig: Norge 1939-1945» som er et femårig forskningsprosjekt om den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.

Hans Otto Frøland (f. 1958), er en norsk historiker og professor ved Institutt for historiske studier, NTNU. Han arbeider særlig med studier av den europeiske integrasjonsprosessen etter andre verdenskrig, som i dag finner sitt mest pregnante uttrykk i EU. Ved siden av dette har han arbeidet med historien om norsk aluminiumindustri og norsk økonomi under andre verdenskrig.

Gratis inngang.

Dato

6. apr 2017

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Sellanraa Bok & Bar

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere