Paneldebatt: Arbeiderpartiets retningsvalg

Paneldebatt: Arbeiderpartiets retningsvalg


Ina Libak - Eva Kristin Hansen - Ragna Vorkinnslien

En blå vind feier over Europa, og i land etter land stuper de sosialdemokratiske partiene mot sperregrensa. Her hjemme tyr ørnen i norsk politikk til forlik med høyresida, mens venstresida river seg i håret. Er det mulig å gjenreise venstresida i Arbeiderpartiet igjen? AUF Trondheim og Trondheim Arbeiderparti inviterer til paneldebatt om Arbeiderpartiets fremtid!

Paneldeltagere:
Ina Libak, nyvalgt leder i AUF
Eva Kristin Hansen, Stortingets første visepresident
Ragna Vorkinnslien, Gruppeleder i Rødt Trondheim

Klassekampens Jo Skårderud leder debatten.

Gratis inngang.

Dato

8. nov 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere