Pitchekonkurranse!

Pitchekonkurranse!


NxtMedia, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Universitetet Nord inviterer til pitchekonkurranse med hele 50.000 i hovedpremie til det beste prosjektet!

NxtMedia vil stimulere til økt innovasjon i mediebransjen og initierer til denne konkurransen i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening og Universitet Nord.
Hovedpremien er kr. 50 000.

Det vil i tillegg være muligheter for studenter å konkurrere om en premie på 5.000 for beste pitch.

Vi søker prosjekter som på en kreativ måte tar i bruk teknologi i innovativ historiefortelling, og som utfordrer grensene for hvordan teknologi kan bidra til å formidle historier. Tverrfaglig og transmedial tankegang vil bli vektlagt under utvelgelsen.

Prosjektet kan ha utgangspunkt i film, spill, VR, featurejournalistikk eller andre fortellerformer.

Konkurransen vil foregå på Litteraturhuset i Trondheim, tirsdag 12.november klokken 19.00

Hvert prosjekt får maksimalt 7 minutter til å presentere ideen.

Presentasjonen kan inneholde muntlig fremlegg, filmklipp og annet som utdyper ideen.

Juryen, som består av representanter fra bransjer innen teknologiutvikling og storytelling har 7 minutter på å stille spørsmål.

Vinneren kåres på grunnlag av pitchen. Juryen vurderer prosjektet ut fra originalitet, faglig styrke, gjennomførbarhet.

Hovedpremien på kr 50.000 er gitt av Mediebedriftenes Landsforening og er øremerket prosjektet som pitches.

Studentpremien på kr 5.000 er gitt av Universitetet Nord og øremerkes vinnerprosjektet.

Vinneren kåres samme kveld, og kunngjøres mot slutten av arrangementet.

Påmelding
Send inn prosjektbeskrivelse, samt beskrivelse av team på maksimalt en A4-side innen 05. november 2019. Prosjektbeskrivelsen sendes til monica@event-selskapet.no
Merk om prosjektet meldes til studentpitch eller bransjepitch.

 

Dato

12. nov 2019

Tid

19.00 - 22.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere