Poesikveld Trondheim

Poesikveld Trondheim


Denne måneden vil Litteraturhuset være vert for Poesikveld Trondheim. Poesikveld Trondheim har arrangert inkluderende poesikvelder i nesten to år. Utøverne har framført dikt på mer enn 30 forskjellige språk, inkludert gammelnorsk, nynorsk og bokmål. Nå gir dette fellesskapet ut den aller første flerspråklige diktantologien skrevet av midlertidige og faste borgere av Trondheim. Dette skjer i samarbeid med forlaget Beijing Trondheim.

Du er velkommen til å lese dikt som du har skrevet selv eller dikt av forfattere du liker. DU KAN GJØRE DET PÅ HVILKET SOM HELST SPRÅK! Ta gjerne med deg et musikkinstrument eller en sang du vil spille sammen med diktet ditt, hvis du ønsker! Selvfølgelig er du velkommen til å bare lytte til arrangementet også.

Gratis inngang.

This month Litteraturhuset will be hosting Poetry Nights Trondheim. Poetry Nights Trondheim has hosted readings for almost two years. Performers have read in more than 30 different languages, including gammelnorsk, nynorsk and bokmål. Now, this community project is editing the very first multilingual anthology of poems written by temporary or permanent citizens of Trondheim, in collaboration with the publisher Beijing Trondheim.

You’re welcome to read poems that you have written or poems from authors that you like. YOU CAN DO SO IN WHATEVER LANGUAGE THAT YOU SPEAK! If you want to bring along an instrument or song you want to play alongside your poem, you’re welcome to. Of course, you are welcome just to listen as well.

Free entrance.

Dato

12. okt 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere