Poesiti med Marte Huke og Geir Halnes

Poesiti med Marte Huke og Geir Halnes


Marte Huke - Geir Halnes - Anne Dorte Lunås

Marte Huke debuterte i 2002 med diktsamlingen Delta, og har siden det gitt ut ytterligere tre diktsamlinger. Hennes siste bok under eget navn er romanen Naturhistorie fra 2015, og hun er for tiden aktuell med en gjendiktning av Anna Rydstedts bok, Jeg var et barn.

Marte Hukes virke kjennetegnes av nysgjerrighet – med beina planta i poesien søker hun hele tiden mot nye uttrykk, ny kunnskap og nye kunstretninger. Hennes forfatterskap demonstrerer ettertrykkelig litteraturens evne til å søke, til å ta ting innover seg og romme dem.

Geir Halnes debuterte med diktsamlingen Hils hvis du ser meg i 2007, og ifjor, ti år etter, kom andreboken Mor Rom.

Geir Halnes er en lyriker som makter å bruke et knapt og tydelig språk til å skildre velden i de avstander etthvert menneske står ovenfor til enhver tid: Kjærligheten, døden og universet. I Mor Rom bruker han vitenskapens begrepsapparat til å vise hvordan erkjennelsen av uendelighet er grunnvilkåret for en poetisk etterforskning av livet, samtidig som han bruker poetens beskrivelser av mennesket til å vise hvor viktig det er å ikke miste det nære av synet.

Poesiti er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum, Litteraturhuset i Trondheim og Beijing Trondheim, og er støttet av Fritt Ord, Trondheim kommune og Kulturrådet.

Inngang: 100/70

Dato

22. sep 2017

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere