Polen og Balkan: Europas hardt prøvede buffer mot øst

Polen og Balkan: Europas hardt prøvede buffer mot øst


Carl Schiøtz Wibye

Carl Schiøtz Wibye vokste opp i Moss. Etter Befalsskolen for Ingeniørvåpenet og utdannelse som sivilingeniør ved NTH begynte han i UD, der han var utstasjonert i syv land: Polen, Serbia, Sveits, Egypt, Iran, Nord-Makedonia og Saudi-Arabia. Han ble utnevnt til kommandør av Den kongelige norske fortjenstorden i 2010, og gikk av med pensjon i 2014.

I 2017 fikk han utgitt boken «Terrorens rike», om Saudi-Arabias eksport av sin militante islam-versjon til resten av verden. I 2021 kom så «Et vaklende Europa. Vår skjøre sivilisasjon sett fra øst». Landene i Øst-Europa har gjennom århundrene tjent som en buffer mellom Vesten og folkeslag og kulturer lenger øst. Som den vestlige sivilisasjons frontlinje snarere enn Europas bakgård fortjener disse landene større oppmerksomhet fra norsk og vesteuropeisk side enn de hittil er blitt til del.

I fjor høst stilte Russland krav til Ukraina som de ikke kunne gå med på uten å tape mye av sin suverenitet. Den påstått manglende kompromissviljen fra NATOs og Ukrainas side ga president Putin det nødvendige påskudd til å angripe nabolandet. Ingen ting av dette er nytt. I august 1914 stilte Østerrike serberne overfor et ultimatum de umulig kunne gå med på. Ikke lenge etterpå sto Europa i brann.

Putin ser Ukraina som en provins uten egen identitet i et slavisk storrike. Heller ikke dette er noe nytt.  En lignende maktarroganse kan vi se for eksempel hos bulgarerne, som mener at makedonerne egentlig er bulgarere, og som derfor blokkerer for deres ønske om å starte forhandlinger med EU.

Wibye vil i sitt foredrag invitere oss med på en spennende historisk, kulturell og politisk reise gjennom Polen, Serbia og Nord-Makedonia. Vi vil få høre om østeuropeernes turbulente historie, og om den betydning våre naboer i øst har hatt og fortsatt har for det Europa vi ser i dag. Et Europa som kan nærme seg en eksistensiell krise, der demografien er skjør, kultur og tradisjoner er i oppbrudd, økonomien sliter, og protestbevegelser sår tvil om kompetansen til politikere uten noen klar strategi.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt:19:00-21:00. Sellanraa holder åpent til 22.
Inngang: 150/100

Dato

22. mar 2023

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere