Premier of the anthology Høre hjemme

Premier of the anthology Høre hjemme


Olga V. Lehmann - Ute Gabriel - Hanna Musiol - Adria Cristina Scharmen - Samer Zarka

Litteraturhuset i Trondheim is hosting the premier of the anthology Høre Hjemme.

This poetic event is a collaboration with Poesikveld-Poetry Nights Trondheim for its very first multilingual anthology of poetry, which gives voice to the experiences of temporary/permanent inhabitants of Trondheim. The book is published by Forlaget Beijing Trondheim. Over the last two years, this project for community integration has proven that in poetry we belong. By listening to, reading, and writing poems, we feel human – a mutual sense of relatability connects us beyond labels. Namely, we are not just “tourists”, “students”, “Norwegians”, “foreigners”, or “refugees”; at every encounter we unite, we feel, simply “human”. Our verses manifest our need to be heard, to feel at home in poetry, trying to make sense of the blissful and contradictory nuances of our everyday lives. Poesikveld – Poetry Night – is committed to providing a space and giving voice to the humanity we feel, here in Trondheim. This anthology mirrors the fruits of our journey.

The program will have welcoming words from Olga V. Lehmann, founder of Poesikveld-Poetry Nights Trondheim. There will also be speeches by Ute Gabriel, head of the department of Psychology at NTNU (Institutt for Psykologi) and Hanna Musiol, Associate Professor of English at NTNU. Adria Cristina Scharmen will speak and represent Trondheim Kommune as the coordinator for ICORN city of Refugee (Fribykoordinator). After the speeches there will be an open microphone for poetry reading in every language and live Syrian music.

18.30-19.10 Doors open

19.10-19.15 Opening words, Olga Lehmann

19.15-19.20 Ute Gabriel, NTNU

19.20-20.00 First session poetry reading

20.00-20. 05 Video from Bicycle library and Emergency fund ICORN

20.05-20.20 Musical performance. Syrian music by Samer Zarka

20.20-20.40 Break

20.40-20.45 Words from Adria Scharmen, Trondheim Kommune

20.45-20.50 Words from Hana Musiol, NTNU

20.50- 21.40 Second session poetry reading

21.40-21.50 Musical performance, Syrian music by Samer Zarka

Every one is welcomed to join and celebrate this poetic evening
Free entrance. Coffee, Tea and cake will be served.

 

Litteraturhuset i Trondheim er vertskap for lanseringen av antologien Høre Hjemme.

Denne poetiske begivenheten skjer i samarbeid med Poesikveld – Poetry Nights Trondheim, og er en lansering av deres aller første flerspråklige poesiantologi – en antlogi som gir stemme til erfaringene til midlertidige/permanente innbyggere i Trondheim. Boken er publisert av Forlaget Beijing Trondheim. I løpet av de siste to årene har dette prosjektet for samfunnsintegrasjon vist at det er i poesi vi hører til. Ved å lytte til, lese og skrive dikt, føler vi oss menneskelige – en gjensidig følelse av samhørighet forbinder oss utover merkelapper. For vi er nemlig ikke bare «turister», «studenter», «nordmenn», «utlendinger» eller «flyktninger»; Ved hvert møte forenes vi, vi føler oss, helt enkelt, menneskelige. Våre vers manifisterer våre behov for å bli hørt, for å føle oss hjemme i poesi, og forsøke å gi mening til de lykkelige og motstridende nyansene i hverdagen vår. Poesikveld – Poetry Night er forpliktet til å tilby rom og gi stemme til menneskeligheten vi føler, her i Trondheim. Denne antologien gjenspeiler fruktene av vår reise.

Programmet vil ha velkomstord av Olga V. Lehmann, grunnleggeren av Poesikveld – Poetry Nights Trondheim. Det vil også være taler av Ute Gabriel, leder av Institutt for psykologi ved NTNU, og Hanna Musiol, professor i engelsk litteratur ved NTNU. Adria Cristina Scharmen vil snakke som representant for Trondheim kommune. Hun jobber som Friby-koordinator. Etter talene vil det være åpen mikrofon for diktlesning på alle språk og levende syrisk musikk.

18.30-19.10 Dørene åpner

19.10-19.15 Velkomstord ved Olga Lehmann

19.15-19.20 Ute Gabriel, NTNU

19.20-20.00 Diktlesning, del 1

20.00-20. 05 Video fra Bicycle library og Emergency fund ICORN

20.05-20.20 Musikalsk performance: Samer Zarka fremfører syrisk musikk

20.20-20.40 Pause

20.40-20.45 Adria Scharmen, Trondheim Kommune

20.45-20.50 Hana Musiol, NTNU

20.50- 21.40 Diktlesning, del 2

21.40-21.50 Musikalsk performance: Samer Zarka fremfører syrisk musikk

Alle er velkomne til å bli med og feire denne poetiske kvelden.
Gratis inngang. Servering av kaffe, te og kake.

Dato

13. des 2017

Tid

19.00 - 22.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere