Professor Haci Akman: Kurdisk kulturarv


Kurdisk kulturarv har røtter i en av verdens eldste kulturer; Mesopotamia.
Gjennom tidene har denne kulturarven vært utsatt for store påkjenninger som krig og indre stridigheter, undertrykking, fremmedgjøring og fornekting, samt en svært effektiv assimileringspolitikk.
Mye av den opprinnelige kulturarven har gått tapt, er forsvunnet eller har blitt ødelagt på annen måte. Det finnes utallige eksempler på at verdifulle og uerstattelige kurdiske kulturminner også i dag står i ferd med å gå tapt som følge av politiske vedtak i de respektive fire statene der kurdere bor (Iran, Irak, Syria og Tyrkia).

Mangelen på et geografisk territorium har gjort det vanskelig for kurdere å skape en dialog omkring spørsmål som angår deres kulturarv og kulturell konservering. I tillegg har det vært vanskelig å samle profesjonell kompetanse som kan bevare og formidle kulturstoff samt forske på hvordan kurdisk
kulturarv kan overleve, videreføres og videreutvikles under slike marginale betingelser.
I dag er det heldigvis en langt sterkere bevissthet blant kurdere når det gjelder spørsmål knyttet til kurdisk historie og kultur og kurderne har mobilisert sin identitet gjennom opprettelsen av kulturelle og politiske organisasjoner.

Gratis inngang.

Dato

10. mai 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere