Prosalong: Folkedans på reise i Europa

Prosalong: Folkedans på reise i Europa


Arne Espelund

Arne Espelund, f. 1929, er professor emeritus i materialteknologi ved NTNU, med analyse av keltisk/romersk jernframstilling for 2000 år siden som spesialitet. Siden 1950-tallet har han vært aktiv som folkedanser.  Han har i tillegg også forsket på folkedans og har tilbrakt et halvt år i Bulgaria med stipend fra Universitetet i Trondheim for Statens Leiklærarkurs. Espelund har grunnfag i både musikk og pedagogikk. Han har hatt stipend for opphold på Færøyene, og har gjennomført kurs i svensk, engelsk, fransk og ungarsk folkedans. Espelund er mangeårig formann i Leikarlaget, BUL og er initiativtaker til Trondheim internasjonale folkedansklubb. Han har mottatt kulturpriser fra Trondheim og Tolga kommuner, Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Han har undervist i dansehistorie ved Statens Ballettskole og i folkedans ved ulike videregående skoler i Trondheim.

Arne Espelund vil ta oss med på en komparativ studie av folkedansen i Europa gjennom en analyse av form og funksjon. Han leter etter en antropologisk analyse av kjededans, dette også i lys av en antropologisk analyse av jernframstilling. Foredraget ledsages av bilder, sangstubber og kanskje ett og annet dansetrinn. 

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Dato

3. mai 2018

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere