Prosalong: fortellinger fra utkanten

Prosalong: fortellinger fra utkanten


Kirsten Joveig Gartland

Kirsten Joveig Gartland er forfatter og frilans prosjektarbeider. Hun har skrevet bøker og artikler og jobbet med flere prosjekt innen fagfeltet kulturhistorie, i hovedsak med Namdalen som geografisk referanseområde. Sørsamisk kultur og historie har vært en del av arbeidsfeltet.
Sentrale tema er den historiske tilpasninga til naturgrunnlaget, ferdselshistorie, samspillet mellom ulike landskapsområder og mellom sentrum og periferi.

Gartland vil fortelle fra sine bok- og prosjektarbeid fram til nå, og om planer for et nytt skriveprosjekt med arbeidstittel ”Utkantstemmer”. Her vil fokuset være retta mot vår egen tid og de store endringene innen natur/klima, kultur og samfunn, slik de oppleves og omtales fra ulike typer utkanter.

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Gratis inngang.

Dato

22. feb 2018

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere