Prosalong: Norsk lærebokhistorie

Prosalong: Norsk lærebokhistorie


Dagrun Skjelbred - Eva Maagerø - Geir Harald Botten - Jon Smidt - Anne Reinertsen

Norsk lærebokhistorie
Allmueskolen  folkeskolen – grunnskolen 17392013
Forfattere: Dagrun Skjelbred, Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken

Nylig kom storverket Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen  folkeskolen  grunnskolen 17392013. Lærebøkene er i bruk hver eneste dag i norske klasserom og helt siden 1700-tallet har alle elever som har gått i norsk skole, vært under lærebøkenes sterke innflytelse. Sammen med læreren var de tidligere for mange den eneste kilde til kunnskap om språk, historie, natur, religion, matematikk og politikk – for bare å nevne noen kunnskapsområder. De har med andre ord hatt stor makt over kunnskapen og tenkemåtene våre. Likevel er det noe skyggefullt over livet til denne viktige litteraturen. Alt for sjelden trekkes lærebøkenes betydning frem i den offentlige samtalen. For første gang foreligger en samlet historisk framstilling om lærebøkenes historie.

Nå har du anledning til å møte forfatterne for dette innholdsrike og illustrerte kunnskapsverket, og få innsyn i og gjensyn med både velkjente og mer ukjente sider ved denne omfangsrike historien: Innledere er Dagrun Skjelbred og Eva Maagerø. Peneldeltaker: Geir Harald Botten, og Jon Smidt, begge fra NTNU henholdsvis matematikk og norsk.  Møteleder: Anne Reinertsen.

Velkommen til foredrag og debatt! Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Dato

15. mar 2018

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere