Protestpub og postfakta

Protestpub og postfakta


Petter Aaslestad - Ida Munkeby - Jo Skårderud - Marte Øien

ProtestPub diskuterer: Hva er universitetets rolle i postfaktasamfunnet?

Universitetene skal være arnesteder for fri og kritisk tenkning. I postfaktasamfunnet trenger vi universitetene mer enn noensinne, lyder det fra både samfunnet og universitetsledelsen. Forskere og akademikere kan bidra til å få fakta på bordet og til å feie usannheter og omtrentligheter ut av det offentlige rom.

ProtestPub spør: koker den akademiske tradisjonen for kritisk tenkning ned til faktasjekking, eller er den en bredere, kritisk virksomhet som stiller spørsmål ved rådende verdier, antakelser og praksiser? Ligger forholdene til rette for at akademia kan være en kritisk motstemme i dagens offentlighet?

I debattpanelet:
Petter Aaslestad (Leder i Forskerforbundet)
Ida Munkeby (Organisasjonsdirektør NTNU)
Jo Skårderud (Journalist i Klassekampen)
Marte Øien (Leder i Studenttinget)
Arrangør:
ProtestPub – New University Norway – Sosiologisk Poliklinikk

ProtestPub er startet som en serie folkemøter der de store spørsmålene rundt universitets fremtid kan diskuteres.

Dato

8. mai 2017

Tid

18.00 - 21.00

Sted

Sellanraa Bok og Bar

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere