Randi Rosenqvist og Thorvald Steen: De som står utenfor (inngår i serien «Grenser»)

Randi Rosenqvist og Thorvald Steen: De som står utenfor (inngår i serien «Grenser»)


Randi Rosenqvist - Thorvald Steen

Dette er et innslag i serien «Grenser». Se hele programmet, og les mer om serien her.

Vi skal høre to markante stemmer fra norsk offentlighet i en samtale om de mest utsatte i det norske velferdssamfunnet, slik vi finner dem i kriminalomsorgen, psykiatrien, sosialomsorgen og helsevesenet. Men det handler også om det såkalte «prekariatet», som omfatter sosialt utstøtte og marginaliserte fra arbeidsliv og prestasjonssamfunn. Sist, men ikke minst: Presset mot avvik øker stadig, og angsten for å få barn som er rammet, har ført til en debatt om «sorteringssamfunnet»; dette temaet står sentralt i kveldens samtale.

Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri og har hele sin yrkeskarriere arbeidet med de kliniske og juridiske utfordringer rundt personer med utpreget dyssosial adferd og med store psykiske problem. Hun har vært leder for Den rettsmedisinske kommisjon, universitetslærer i rettspsykiatri og arbeider nå ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun står sentralt i den aktuelle debatten omkring behandling av kriminelle.

Thorvald Steen er forfatter, kjent for sine romaner, skuespill, diktsamlinger, noveller, barnebøker og essays, oversatt til 30 språk. Historiske temaer har stått ham nær, men ikke minst har han skrevet nært opp mot sitt eget liv og temaene vi skal ta opp i samtalen, særlig i Det hvite badehuset og Det siste fotografiet. Nylig kom dokumentarfilmen Kunsten å plystre. Han har mottatt en rekke litterære priser i inn- og utland.

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Inngang: 150/100

Foto av Thorvald Steen: Trine Hisdal

Dato

2. mar 2022

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere