Reidar Almås: Kva skjer i Bygde-Norge?

Reidar Almås: Kva skjer i Bygde-Norge?


Reidar Almås - Øystein Syrstad

Bygder har skifta ham og distrikta har gjort opprør. I boka «Kva skjer i Bygde-Norge?» tar Reidar Almås oss med sjumilssteg gjennom 1900-talet fram til dagens bygdesamfunn. Almås nøyer seg ikkje med å beskrive og forklare, men gir også råd om korleis bygdefolk kan skape si eiga framtid, under omstende dei sjølve ikkje har valt.

Med ein fot i bygda og ein fot som professor og institusjonsbyggar på universitetet, tar Almås oss med på ei reise gjennom eit landskap som er sterkt forandra. Tufta på 45 år med bygdeforsking og praktisk bygdeliv, oppdaterer han oss på kva som skjer med distriktsnæringane og korleis det går med det grøne skiftet. Den skjøre balansen mellom by og land er avgjerande dersom vi skal ha tilgang til nok mat og rimeleg energi i åra som kjem, meiner han. Nokre av dei overordna spørsmåla i boka er: Kva har skjedd med bygdene våre, kvifor har det skjedd og kva vil og bør skje framover?

Me møter Reidar Almås til ein samtale om boka. Samtaleleiar er Øystein Syrstad, tidlegare programleiar i NRK.

Stad: Sellanraa
Tidspunkt: 19:00-21:00. Sellanraa held ope til 22.
Inngang: 150/100

Foto av Reidar Almås: Odd Roger K. Langørgen

Dato

2. mai 2023

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere