Religion og politikk – hvor går veien videre?

Religion og politikk – hvor går veien videre?


Berit Hagen Agøy, Ervin Kohn, Jens Brun Pedersen, Ingrid Rosendorf Joys

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim inviterer til debattsamtale om religion i offentligheten.

  • Er staten og kirken nå skilt, og trossamfunnene likestilt? Hvilken finansieringsorden likestiller?
  • Ny politikk på tros- og livssynsfeltet, hva betyr en aktivt støttende religionspolitikk?
  • Symboler i det offentlige rom – kirkeklokker og minareter, turban, hijab og kors – hva må vi akseptere, og hva er uakseptabelt?
  • Hva er religionens plass i skolen?: Bønnerom og besøk til kirka? Å lære om vår kristne og humanistiske arv?

I panelet:

  • Berit Hagen Agøy, Den norske kirke
  • Ervin Kohn, Det Mosaiske Trossamfund Oslo
  • Jens Brun-Pedersen, Human-Etisk Forbund
  • Ingrid Rosendorf Joys, Den katolske kirke/Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samtalen blir ledet av Trond Åm, leder ved Litteraturhuset Trondheim.

 

Kvadratisk bilde paneldebatt religionspolitikk

Kveldens panel.

 

 

Dato

30. jan 2017

Tid

18.30 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere