Religionsfrihet for minoriteter

Religionsfrihet for minoriteter


Shahla Bahrami - Gulabuddin Sokhanvar - Ekrem Hesenbek - Asieh Amini

Litteraturhuset i Trondheim ønsker å arrangere møter som fokuserer på spørsmål knyttet til ytringsfrihet for innbyggere i Norge/Trondheim med ulik bakgrunn. Med dette som mål inviterer vi til en samtale mellom tre ulike personer med forskjellig religionsbakgrunn som har blitt truet, straffet eller tvunget til å forlate hjemlandet på grunn av sin tro.

Shahla Bahrami er født i en Bahai-familie. Hun har bodd i Norge i 45 år. Hun er nasjonal koordinator for Norsk Bahai Institutt.

Gulabuddin Sokhanvar er født i en Ismaili-familie i Afghanistan. Han har bodd i Norge i sju år. Han har deltatt som akademisk gjest i MA engelsk litteraturkurs, og er programkoordinator ved Litteraturhuset i Trondheim.

Ekrem Hesenbek er født i en muslimsk familie i Øst-Turkistan, såkalt Xinjiang på kinesisk. Han har bodd i Norge i ti år. Han studerer sosialt arbeid på NTNU.

Samtaleleder er Asieh Amini, kulturaspirant ved Litteraturhuset i Trondheim.

Arrangementet vil foregå på norsk og det er gratis inngang.

Inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate fra kl. 17.30.

Dato

4. nov 2019

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere