Religiøse fordommer – Hvordan påvirker de oss i hverdagen?

Religiøse fordommer – Hvordan påvirker de oss i hverdagen?


Ahmed Karais - Svein Tore Gullerud - Carl Erik Ellefsen - representanter fra Samarbeidsrådet

Bahá’í- samfunnet i samarbeid med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Trondheim inviterer til en temakveld med korte innledninger etterfulgt av en dialog som alle deltar i. Hensikten med dialogen er å forstå bedre hvordan fordommer skaper problemer for miljøet i vårt eget samfunn. – Hva slags fordommer har du erfart? – Hva kan vi gjøre for å redusere og motvirke problemene? – Hvilket ansvar har religiøse ledere?

Representanter fra Samarbeidsrådet vil være til stede og bidra under dialogen.

************************

Initiativet til denne temakvelden oppsto da den internasjonale administrasjonen for Bahá’í- samfunnet sendte ut et skriv den 27.12.2017 for å minne om alles ansvar for samfunnet vi lever i. Dette skrivet legges fram for alle interesserte etter dialogen. Her sies blant annet:

«Religiøse fordommer utgjør en formidabel hindring for menneskehetens fremgang og velferd. Sammen med mange andre fordommer gjennomsyrer de samfunnsstrukturen og setter systematisk sitt preg på den individuelle og kollektive bevissthet.»

*************************

INNLEDERE:

Ahmed Karais har bodd 20 år i Norge. Han omtaler seg selv som en praktiserende muslim, frittstående i forhold til moskeer og grupperinger i Trondheim. I sitt arbeid for Mangfoldshuset har han fått et godt innblikk i hvordan fordommer kommer til uttrykk i dagliglivet. Han er opptatt av å stadig være i dialog med mennesker fra ulik bakgrunn. Karais er ikke utdannet imam, men han har en omfattende realkompetanse og har stor kunnskap om ulike tema som angår islam i dagliglivet.

Svein Tore Gullerud har vært bahá’í siden 1986. Han har mange års praksis fra ulike typer administrativt arbeid innen Bahá’í- samfunnet. Siden Bahá’í ikke har noe presteskap, har han ingen formell utdannelse innenfor arbeid med religion. Av yrke er han utdannet coach og har drevet med lederutvikling i mer enn 40 år.

************************

Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL) i Trondheim ble etablert høsten 2007 med 4 medlemssamfunn: Det jødiske samfunn, Humanetisk samfunn, Bahá’í- samfunnet og Den norske kirke. I dag består det av 16 medlemssamfunn og 3 samfunn som har søkt om medlemsskap.

STL skal fremme fredelig livssynsmessig og kulturelt samvirke i Trondheim og nærliggende områder. Vi erkjenner ansvar som oppnevnte representanter for våre samfunn å være med og skape dialog mellom alle tros- og livssynsgrupper i vårt samfunn, slik at alle kan leve sammen i fred og med forståelse og respekt for hverandre. Vi tror at tros- og livssynssamfunnene har en svært viktig rolle i arbeidet med å forbedre kommunikasjonen mellom de ulike delene av byens befolkning.

Arrangementet har inngang fra Hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Gratis inngang.

Dato

5. nov 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere