Religiøse minoriteter i Kurdistan

Religiøse minoriteter i Kurdistan


Jan B Vindheim

I Kurdistan finnes et knippe uortodokse religiøse tradisjoner med en rekke felles trekk.
I Tyrkia er mange kurdere alevier. De går ikke i moskeer, men samles, under ledelse av forstandere kalt deder, i sine egne forsamlingshus som kalles CemEvi.
Yarsanismen, også kjent som Ahl-e Haqq eller Kakai, er utbredt i grenseområdene mellom Iran og Irak.
Yezidiene finnes idag hovedsakelig i Irak. De hevder selv at deres religion har eksistert siden verden ble skapt i form av en perle. Sju erkeengler, med Melek Tawus i spissen, ble satt til å vokte verden. Både alevier, yarsaner og yezidier diskrimineres og forfølges av ortodokse muslimer. Den islamske stats angrep på yezidiene i 2014 er det siste grufulle eksemplet på dette.

Jan B Vindheim har besøkt yezidier og yaresanier i ulike deler av Kurdistan. Han vil fortelle om deres tradisjoner og tro, og om deres situasjon i dag.

Dato

6. mai 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere