Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming, hvor er vi og hvor går vi?

Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming, hvor er vi og hvor går vi?


Rita Ottervik - Patrick Kermit - Tom Tvedt - Miriam Kveen - Guri Hestflått - Jan Tøssebro - Karl Elling Ellingsen

Personer med utviklingshemming har historisk hatt store vansker med å få oppfylt sine rettigheter både når det gjelder helse og omsorgstjenester, utdanning, eget hjem og arbeid, kort sagt mange av livets områder.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU inviterer til et gratis seminar der sentrale fagpersoner og miljøer presenterer problemstillinger og svar på hvordan disse utfordringen oppstår og kan løses.

Seminaret er for deg som lurer på og ønsker å få kunnskap om hvorfor Norge sliter med å oppfylle rettigheter knyttet til menneskerettighetskonvensjonen – CRPD? Hvorfor er rettssikkerhet så vanskelig? Når borgere uten utviklingshemming ikke får sine rettigheter går man til domstolene, hvorfor finner vi ikke utviklingshemmede sine saker der? Har vi lovverket som skal til. Hvor er vi og hvor går vi? Hva er det med statlig styring som er så vanskelig og er det egentlig vanskelig? Hvorfor og hvordan skal vi løse opp i disse problemene, både som samfunn og som enkeltmennesker.

Program
• Åpning av seminaret ved ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik
• Hva er det med rettssikkerheten som gjør det så vanskelig? Professor NTNU, Patrick Kermit
• Hvor er personer med utviklingshemming i rettssystemet Forbundsleder NFU, Tom Tvedt
• Har vi lovgivningen som skal til og følger vi loven? Seniorrådgiver og jurist LDO, Miriam Kveen
• Hvilken rolle spiller CRPD i dette? Fagdirektør menneskerettigheter LDO, Guri Hestflått
• Hva er det med statlig styring som er så vanskelig? Professor NTNU samfunnsforsk, Jan Tøssebro
• Hvor er vi og hvor går vi? Professor og daglig leder NAKU, Karl Elling Ellingsen

Hver foredragsholder har max 15 minutter.

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Kvelden er åpen for alle. Gratis billetter på Hoopla: https://litthustrd.hoopla.no/sales/86919815

Har du behov for skrivetolk/tegnspråktolk? Gi beskjed innen 19. november til kim.berge@ntnu.no

Dato

2. des 2021

Tid

19.00 - 20.45

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere