Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?


Knut T. Reinås

Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere narkotika. Hva vil det føre til for utbredelsen av narkotika blant barn og unge? Er ikke forslaget om straff-frihet for 5 gram heroin vanvittig høyt? Hvilken rolle skal politiet ha i en framtidig narkotikapolitikk? Rusreformutvalget kaller sin utredning «Fra straff til hjelp?» Men hvem skal hjelpes? Har FNs barnekonvensjon og FNs narkotikakonvensjoner noe å si i denne sammenhengen?

Foredrag v/Knut T. Reinås, sosiolog og leder i Forbundet Mot Rusgift

Gratis adgang. Lett servering.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate fra kl. 16.30.

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift

Dato

24. feb 2020

Tid

17.00 - 19.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere