Sakprosafestivalen i Trondheim: Fag og litteratur, en nødvendig revurdering

Sakprosafestivalen i Trondheim: Fag og litteratur, en nødvendig revurdering


Anders Johansen - Siri Nergaard - Håkon Fyhn

Hvordan står det til med forholdet mellom det faglige og det litterære? Er fagene i ferd med å gi opp litterære ambisjoner på bekostning av standardiserte tekstformater, eller åpner det seg også rom der det faglige kan komme til utrykk i flere litterære sjangre? Vi tar opp betydningen av sjanger og det vanskelige skillet mellom fag- og skjønnlitteratur. Mye står på spill for det litterære er mer enn formidling av fag; den faglige tanken kan i seg selv være litterær.

Samtale mellom Anders Johansen og Siri Nergaard, med Håkon Fyhn som vert.

Anders Johansen er sosialantropolog og professor i sakprosastudier ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt en rekke essays og bøker.

Siri Nergaard er semiotiker. Hun er ansatt ved Universitetet i Firenze og ved Høgskolen i Sørøst-Norge der hun underviser på Master i faglitterær skriving. Oversettelse er feltet hun har viet mye av sin forskning og skriving.

Vert: Håkon Fyhn er sosialantropolog og forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Han skriver om tilstedeværelse og spesielt språkets og skrivingens rolle.

FaktaF Sakprosafestivalen i Trondheim arrangeres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Midt-Norge i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim.

Arrangementet vil foregå på Kunsthall Trondheim.

Gratis inngang.

Dato

4. nov 2017

Tid

16.15 - 17.45

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere