Sakprosafestivalen i Trondheim: Kjøpesenterlandet

Sakprosafestivalen i Trondheim: Kjøpesenterlandet


Ronny Spaans

BYVANDRING. OPPMØTE UTENFOR LITTERATURHUSET

Ronny Spaans tar oss med på en vandring gjennom byen med størst kjøpesentertetthet i Norge. Norge har det største antallet kjøpesenterkvadratmeter per innbygger i Europa. Dette er en utvikling som fremmer bilbruk og hindrer myke trafikanter og kollektivtrafikk. Hva gjør dette med Trondheim og Trøndelag?

Ronny Spaans er journalist og forfatter. Han har besøkt 34 byer og tettsteder og tatt utviklingen på pulsen i boken Kjøpesenterlandet.

FaktaF Sakprosafestivalen i Trondheim arrangeres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Midt-Norge i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim.

Arrangementet er gratis.

Dato

4. nov 2017

Tid

15.00 - 16.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere