Samfunnsendring og sosialt avansement knyttet til Hans Nielsen Hauge

Samfunnsendring og sosialt avansement knyttet til Hans Nielsen Hauge


Linda Helén Haukland - Terje Bratberg - Trond Åm

I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. I høst vil Litteraturhuset, i samarbeid med Nidaros bispedømmeråd, arrangere tre kvelder som gir ulike perspektiver på Hauge og haugebevegelsen.

Hans Nielsen Hauge stod frem i en sosial og kulturell gjæringstid, hvor nasjonale ideer og folkelige strømninger fikk det gamle eneveldets samfunnssystem til å knake i sammenføyningene.
Hauge var legpredikant, folkevekker og samfunnsreformator.

Hauge og haugebevegelsen var pietistisk med vekt på omvendelse, et personlig religiøst liv og en streng moral. Men det var også en bevegelse som utviklet seg nedenfra, og utgjorde et nytt fenomen innenfor europeisk protestantisme som bar med seg et kolossalt politisk potensial. De sosiale endringene som Hauge og hans bevegelse gikk inn for, innebar en sosial bevegelighet på tvers av de gamle stendene og ga mulighet for sosialt avansement.

Foredrag ved Linda Helén Haukland. Hun er fylkesråd for plan og næring ved Nordland fylkeskommune. Haukland har en PhD i sosiologi ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, Nord universitet, og er historiker med bl.a. forskning på Hauges liv.

Historiker Terje Bratberg gir lokale eksempler på hvordan Hauge og haugianere fikk nedslag og satte preg på Trondheim og Trøndelag.

Daglig leder ved Litteraturhuset, Trond Åm (idéhistoriker), er samtaleleder for kvelden.

Inngang: 100/75

Sted: Rådhussalen, Trondheim folkebiblotek

Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber publikum om å forhåndskjøpe billetter.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Bildet viser f.v. portrett av Linda Helén Haukland og maleriet «Haugianerne» av Tidemand (Foto: Nasjonalmuseet/Lathion, Jacques).

Dato

20. sep 2021

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere