Samisk og latin i skjønn forening

Samisk og latin i skjønn forening


Per Aspaas - Alexander Lyngsnes

Samisk og latin i skjønn forening

«Man bør anerkjenne at samenes språk ikke bare er svært gammelt, men at det også – såfremt det brukes på rett måte, i hele sin prakt, med alle sine subtile nyanser og sin uhyre vakre uttale – er overlegent de aller fleste andre språk.» Dette utsagnet er hentet fra Lexicon Lapponicum, et gedigent ordboksverk på nesten to tusen sider som ble ferdigstilt i 1781. Verket ble opprinnelig påbegynt av den første norske professor som var uavhengig av Universitetet i København, Knud Leem, i Trondheim. I 2021 ble en oversettelse fra latin til norsk publisert ved Latin-doktor Per Aspaas ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Kom og hør oversetteren samtale med Alexander Lyngsnes, master i latin og bibliotekar ved Gunnerusbiblioteket, NTNU, der flere av verkene til Knud Leem i dag finnes, om dette uvurderlige dokumentet over det samiske språk i et historisk perspektiv. Noen av Leems verk er planlagt utstilt i forbindelse med arrangementet.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 18:00-19:00. Sellanraa holder åpent til 22.
Inngang: 150/90

Arrangør: SPOR Festival for oversatt litteratur og idéhistorie

Dato

1. feb 2023

Tid

18.00 - 19.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere