Forskning til salgs? Seminar om oppdragsforskning

Forskning til salgs? Seminar om oppdragsforskning


Hallvard Notaker - Hilde Gunn Slottemo - Andreas Nybø

Arbeidsmarkedet for historikere kan være veldig stort – eller veldig lite. Ofte må både nyutdannede og erfarne historikere skape sin egen arbeidsplass, i samarbeid med forskningsinstitusjoner, næringslivsaktører og organisasjoner.

Å jobbe på oppdrag byr på muligheter og utfordringer, faglig og økonomisk. I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim arrangerer Den norske historiske forening i Trøndelag et møte om oppdragsforskning hvor vi ser på dette feltet fra flere ulike ståsted.

Innlederne har bred erfaring med oppdragsforskning, både i egen hverdag, som oppdragsgivere og som veiledere. Dette er en unik mulighet til å få innsikt i livet som oppdragsforsker, og kanskje få en idé til ditt neste oppdrag!

PROGRAM:

18.00-18.25: Livet som frifant: Organisering av oppdragsforskning fra forskerens og HIFOs ståsted. V/Hallvard Notaker

18.25-18.40: Diskusjon

18.40-19.05: Fri forsker eller «hired gun»? Oppdragsforskerens faglighet. V/ Hilde Gunn Slottemo

19.05-19.20: Diskusjon

19.20-19.35: Pause

19.35-20.00: Formidler og initativtaker: Forlagets og oppdragsgivernes rolle – hvordan skapes et oppdragsprosjekt? V/ Andreas Nybø

20.00-20.30: Diskusjon og oppsummering


Hilde Gunn Slottemo
er professor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet.

Hallvard Notaker er frilansforfatter og leder for HIFOs oppdragshistoriske nettverk.

Andreas Nybø er forlagsredaktør for historie og oppdragsutgivelser ved Fagbokforlaget.

Gratis inngang.

Dato

19. apr 2018

Tid

18.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere