Sentralisering og kommunereform: Lars E. Borge og Svein Frisvoll

Sentralisering og kommunereform: Lars E. Borge og Svein Frisvoll


Lars-Erik Borge - Svein Johan Frisvoll

Trenger vi større kommuner og regioner for å unngå mer sentralisering?

Vi har invitert Lars-Erik Borge professor i samfunnsøkonomi fra NTNU og Svein Johan Frisvoll fra Norsk senter for bygdeforskning, til en samtale om kommunesammenslåinger, regionreform og hvordan offentlig tjenesteproduksjon skal organiseres i fremtiden.

Gratis inngang.

Dato

9. nov 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere