Simen Ekern: Kampen om Europas framtid

Simen Ekern: Kampen om Europas framtid


Simen Ekern regnes blant Norges fremste Europa-kjennere. I mange år har han fulgt europeisk politikk tett, og i fjor utgav han boka «Europeere», som blant annet er basert på intervjuer med mange av dem som står midt oppe i de pågående politiske kampene om framtidas Europa. I boka gir han også stemme til europeere som lider under de store utfordringene kontinentet står overfor. Hvilke utfordringer står Europa overfor, og hvordan kan de løses?

Sted: Litteraturhuset, Sellanraa
Billetter: 120/105

Dato

1. nov 2016

Tid

18.00 - 19.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere