Sjømat og EØS – Hvilken betydning har EØS for sjømatnæringen?

Sjømat og EØS – Hvilken betydning har EØS for sjømatnæringen?


Aina Valland - Lise Rye - Morten Harper - Torbjørn Wilhelmsen

Sjømatsnæringen er den nest største og hurtigst voksende næringen i Norge. Årlig eksportverdi av norsk sjømat nærmer seg 100 milliarder og næringen sysselsetter nær 50 000 personer. Sjømatsnæringen er av vital betydning for økonomiske vekst, sysselsetning og bosetting langs kyst-Norge. Dette gjelder særlig for Trøndelag hvor sjømatproduksjon er en stor og viktig næring som sysselsetter flere tusen mennesker.

Norge eksporterer dobbelt så mye sjømat til EU alene som vi gjør til resten av verden til sammen. Tilgangen til over 500 millioner mennesker som skal ha mat er helt avgjørende for sjømatnæringen. Det er også den enkle tilgangen til arbeidskraft fra andre EØS-land. Den eventyrlige veksten i sjømatnæringen de siste årene, hadde ikke vært mulig uten arbeidsinnvandring. Like vel ønsker mange å si opp EØS-avtalen.

Hvilken betydning har EØS-avtalen for sjømatnæringen og hva er alternativet? Dette ønsker vi å belyse på vår Europacafé.


Panel:

Aina Valland,
direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt Sjømat Norge.

Lise Rye,
førsteamanuensis ved NTNU med forholdet mellom Norge og EU som spesialfelt.

Morten Harper,
politisk rådgiver i Nei til EU.

Torbjørn Wilhelmsen,
sentralstyremedlem i Europabevegelsen.

Arrangementet skjer i regi av Europabevegelsen i Trøndelag og er åpen for alle. Inngang er gratis.


Vel møtt!

Dato

12. mar 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere