Skolestart for seksåringer

Skolestart for seksåringer


Peder Haug - Carl Fredrik Dons

SKOLESTART FOR SEKSÅRINGER. HVILKE KONSEKVENSER HAR DET FÅTT FOR BARNS UTVIKLING OG LÆRING 21 ÅR ETTER REFORMEN?

Steinerskolene over hele verden feirer 100 år i 2019. Steinerskolen er verdens største alternative bevegelse med over 1000 skoler i mer enn 70 land.

Da skolestart for seksåringer ble en realitet i forbindelse med Reform 97 møtte den sterk motstand fra flere hold, fordi man fryktet en for stor vekt på stillesittende læring i klasserom fremfor en tilrettelegging for fri lek og fysisk utfoldelse. I Steinerskolene var motstanden massiv. De var tidlig ute med et eget førsteklassetilbud og videreførte barnehagepedagogikk tilpasset aldersgruppen i egnede fysiske omgivelser.

Hvor står vi så i dag 21 år etter reformen? Har læringsutbyttet blitt større? Har barn tapt verdifull læring på grunn av manglende muligheter til å utvikle seg gjennom fri lek og fysiske aktiviteter? Har vi fått flere skoletrette elever? Tar vi nok hensyn til fem-seksåringers modenhet og behov når de tvinges inn i en krevende, stillesittende skolehverdag? Disse og mange flere spørsmål har vært tema i offentligheten, særlig det siste året.

Steinerskolen har invitert Peder Haug til å formidle sine betraktninger rundt disse spørsmålene. Han er professor i pedagogikk ved høgskolen i Volda og er Norges mest kjente skoleforsker. Han har gjennomført flere forskningsprosjekter om spesialundervisning og lærerutdanning, samt kvalitet i opplæringa. Han var forskningsleder for Program for evaluering av reform 97 for Norges forskningsråd. Stortinget har nå vedtatt at reformen skal evalueres.

Peder Haug vil snakke om sine erfaringer og forskning knyttet til skolestart for fem-seksåringer.

Dernest vil Carl Fredrik Dons kommentere foredraget. Dons er dosent i utdanningsledelse ved NTNU. Han har også innsikt i steinerpedagogikk. Etterpå vil det bli anledning til spørsmål og kommentarer fra tilhørerne.

Vi ønsker alle som er interessert i barns oppvekst og skolegang velkommen.

Arrangør: Steinerskolene og Steinerbarnehagene i Trondheim

Inngang: 90,-

 

Dato

5. feb 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere