Skriftsamfunnet: Deltakelse og mangfold i arbeids- og hverdagsliv

Skriftsamfunnet: Deltakelse og mangfold i arbeids- og hverdagsliv


Anna Malin Karlsson - Nora Warholm Essahli - Jon Severud - Arne Klyve - Ane Farsethås - Siri Aurland Bredesen

Fakta F, sakprosafestivalen i Trondheim, og Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM) ved NTNU inviterer til et arrangement som utforsker skriftspråkets rolle i det moderne samfunnet, og hvordan det stadig mer skriftbaserte samfunnet stiller nye krav – og gir nye muligheter – for deltakelse og medvirkning. Forskerne ved SEKOM jobber med språk og kommunikasjon, spesielt i arbeidsliv og profesjonsutøvelse.

Programmet starter med et foredrag av professor Anna Malin Karlsson. Hun vil snakke om de mange typer tekster og former for sakprosa vi forholder oss til i arbeids- og hverdagsliv. Hvilke konsekvenser har det for oss som arbeidstakere og som borgere at samfunnet er stadig mer tekstbasert?
Foredragets tema tas videre i en panelsamtale med Anne Malin Karlsson, Nora Warholm Essahli, Jon Severud, Arne Klyve og Ane Farsethås. Siri Aurland Bredesen leder panelet.

Arrangementet er gratis, påmelding via Litteraturhusets Hoopla.

1300-1315 Velkomstord ved SEKOM
1315-1400 Foredrag om skriftsamfunnet med Anna Malin Karlsson
1430-1600 Panelsamtale

Dato

2. nov 2018

Tid

13.00 - 16.00

Sted

Kunsthall Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere