Skyting på timeplanen? – Fersk forskning fra NTNU

Skyting på timeplanen? – Fersk forskning fra NTNU


Ove Østerlie

Vi har invitert Ove Østerlie fra NTNU til å presentere fersk skoleforskning på Litteraturhuset i Trondheim:

Gjennom forskningsprosjektet «skyting for mestring» i Rennebu kommune har Ove Østerlie og hans kolleger fra NTNU fulgt skoleelever i grunnskolen som har fått tilbud om å drive skytetrening en gang i uken. Felles for disse elevene er at de sliter med konsentrasjonsvansker, tilbudet med skytetrening har dokumentert svært gode resultater.

«– Alle som var med på gruppen opplevde mestring. Gruppen oppnådde en bedring på sin impulskontroll og det viste seg å være signifikant bedring på konsentrasjonen, oppsummerte Ove Østerlie.» (Kilde: https://s-n.no/skyting-gir-mestring/)

Ove Østerlie er Universitetslektor i kroppsøving på Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Etter foredraget vil det bli mulighet for spørsmål og diskusjon.

Inngang: 50,-

Forskningsrapporten finner du her:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2478346/2018.01.18%2bRapport%2bRennebu%2b-%2bdigital.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Illustrasjonbildet er fra Nidaros Skytterlags bane (7. juli 1934) Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Dato

16. okt 2018

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere