Spansk språk i norsk litteratur

Spansk språk i norsk litteratur


Anne Karine Kleveland

FLERSPRÅKLIGHET I KJARTAN FLØGSTADS FORFATTERSKAP

I 50 år har Fløgstads litterære stemme nådd ut til et norsk publikum. Like lenge har forfatteren anvendt ulike nasjonalspråk i sine tekster. Selv trekker Fløgstad ofte fram hvordan latinamerikanske forfattere har inspirert hans skrivning.

I dette foredraget får vi et innblikk i hvordan litteraturen hans også skaper et møte mellom det norske og det spanske språket.

Vi leser utdrag fra flere av forfatterens bøker, undrer oss over det flerspråklige og funderer på hva det spanskspråklige i tekstene gjør med oss som mottakere.

Om foredragsholderen: Anne Karine Kleveland er førsteamanuensis ved NTNU med spanskspråklig litteratur som spesialfelt. Hun disputerte i 2017 med avhandlingen titulert «Den hemmelege jubelen i denne forma. Spanskspråklig kultur og flerspråklighet i Kjartan Fløgstads forfatterskap».

Dette arrangementet er en del av spansk litteratur- og kulturuke. Se hele programmet for temauken her.

Gratis inngang.

Dato

23. mai 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere