Stefan Zweig: Tilbakeskuende og aktuell

Stefan Zweig: Tilbakeskuende og aktuell


Maria Christine Nørstrud Reitan

Den østerrikske forfatteren Stefan Zweig var den mest oversatte forfatteren i mellomkrigstiden og han etterlater seg et rikt og mangslungent forfatterskap. Sigmund Freud genierklærte forfatteren for hans dybdepsykologiske skildringer og Wiens borgerskap ble rystet over litterære avsløringer om egen dobbeltmoral. Som jøde forlot Zweig sitt hjemland allerede i 1934, da han begynte å ane nazistenes terror mot menneskeheten. Forfatteren forble i eksil fram til han valgte å avslutte sitt eget liv i Petrópolis 1942.

Den 28. februar gjester Maria Christine Nørstrud Reitan Litteraturhuset for å foredra om Stefan Zweig.
Med hovedvekt på erindringsromanen “Verden av i går”, utgitt posthumt 1942, vil foredraget ta for seg hvordan Stefan Zweigs paneuropeiske tankegods fremdeles er aktuelt i en tid hvor høyreekstremistiske retninger i økende grad vinner innpass.

Maria Christine Nørstrud Reitan (f. 1962) er lektor, halvt østerriksk og har lang undervisningserfaring i norsk og tysk, privat og offentlig.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-21:00
Inngang: 50,-

Foto: s/a, Public domain, via Wikimedia Commons

Dato

28. feb 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere