Stiklestad – tusenårsjubileum uten kristendom?

Stiklestad – tusenårsjubileum uten kristendom?


Mìmir Kristjànsson - Heidi Anett Øvergård Beistad - Margrethe C. Stang - Øyvind-André Haram

Forberedelsene til tusenårsmarkeringa for slaget på Stiklestad pågår for fullt. Men hva er det egentlig vi feirer i 2030? Stortingsrepresentant Mìmir Kristjànsson har stilt seg kritisk til hvordan Nasjonaljubileet 2030 markeres som ei feiring av at Norge «har bestått som rike i tusen år». For hva skjedde med Harald Hårfagre og slaget ved Hafrsfjord i 872? Og er det berøringsangst med det utidsmessige som gjør at kristendommen har fått en underordnet rolle?

Litteraturhuset i Trondheim inviterer til debatt om Stiklestad-jubileet. Er det fortida eller våre egne verdier vi feirer? I panelet stiller foruten Mìmir Kristjànsson også Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og Margrethe C. Stang, førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Debatten ledes av Øyvind-André Haram.

Sted: Sellanraa
Tid: 18.1.2023 kl. 18:00-19:00. Sellanraa holder åpent til 22.
Inngang: 100,-

Illustrasjon viser «Olav den helliges fall i slaget på Stiklestad», malt av Peter Nicolai Arbo, trolig i 1859. Kilde: Wikimedia Commons

Dato

18. jan 2023

Tid

18.00 - 19.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere