Foredrag med Terje Bratberg

Foredrag med Terje Bratberg


Terje Bratberg

Velkommen til foredrag med Terje Bratberg om kobberverkene og gruvedriftens Trondheim på 1700-tallet.

«Et vandrende leksikon over byens kulturhistorie og prominenser gjennom tidene.»
– Hilde Øst Moe, Adressa 2015

Med øye for detaljer og et hjertelig engasjement for byen har historiker og forfatter Terje Bratberg (f. 1955) gitt sine tilhørere ny kunnskap om Trondheims nære og fjerne fortid. Han er forfatter av Trondheim byleksikon, og har utgitt en rekke bøker, artikler og arbeider om historiske temaer – blant annet innen byhistorie, heraldikk, gårds- og slektshistorie. Terje Bratberg er konservator ved Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum.

Foredraget en del av et større formidlingsprogram om utvinningens historie på Kunsthall Trondheim høsten 2018, og en del av programmet til gruppeutstillingen «Strømmer av følelser, kropper av malm». Utstillingen omhandler gruvedrift og utvinning, og anvender Trondheims historie med kobberutvinning som utgangspunkt. Den tar opp sentrale spørsmål om sammenhengen mellom utvinningsindustrier og kultur, og plasserer det i en samtidskontekst.

Les mer om utstillingen: https://kunsthalltrondheim.no/arrangementer/byvandring/

Dato

20. okt 2018

Tid

13.00 - 14.00

Sted

Kunsthall Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere