Svein Lorentzen – Skolen som nasjonsbygger i 200 år

Svein Lorentzen – Skolen som nasjonsbygger i 200 år


Svein Lorentzen

«Oppdragelse til nordmenn – skolen som nasjonsbygger gjennom 200 år»

Vi har invitert professor emeritus Svein Lorentzen (NTNU) til SELLANRAA for å snakke om skolen sin rolle som nasjonsbygger. Et evig aktuelt tema.

Svein Lorentzen var leder for NTNUs program for lærerutdanning fra 1996 til 2001 og var medlem av rektors ledergruppe samme periode. I 2005 utga han boka «Ja, vi elsker. Skolebøkene som nasjonsbyggere 1814-2000.» Den analyserte hvordan skolens lærebøker har vært med på å forme nordmenns nasjonale selvbilde siste 200 år, og utviklingen fra lærebøkene som redskap til å innprente nasjonale holdninger, til et mer reflekterende syn på nasjonal identitet siste tiår.

Inngang 50/35 (student/ufør)

Dato

23. nov 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere