Sylfest Lomheim og Helene Uri: hvor går språket?

Sylfest Lomheim og Helene Uri: hvor går språket?


Sylfest Lomheim - Helene Uri

Det norske språket har hatt en lang og broket historie, og dagens delte skriftspråk er arven fra en intens språkkamp utkjempet over de siste 200 år.

Vi har invitert to tale- og skriveføre mennesker med en forkjærlighet for det norske språk til å svare på spørsmålet: hvor går språket?

Sylfest Lomheim er språkviter, oversetter og professor i norsk ved Universitetet i Agder. Han virket som direktør for Språkrådet fra 2004 til 2010, og har gjort seg bemerket som debattant i den norske offentligheten siden det. Lomheim er nynorskbruker.

Helene Uri er forfatter, språkforsker, og professor ved Høyskolen Kristiania. Uri er innvalgt i det Norske Akademi, og er tidligere medlem av Språkrådet. Hun har definert seg selv som riksmålsbruker.

Rådhussalen, hovedbiblioteket. Billett kr 100 / 70 (honør & student). Billetter kan kjøpes i inngangen eller på https://tfb.hoopla.no/sales/spraakdebatt

Trondheim Litteraturfest arrangeres for sjette gang i 2017. Med visjonen om å «Bringe den nære og den fjerne litteraturen til Trøndelag» har litteraturfesten blitt en viktig litterær arena i kunnskapsbyen Trondheim.

Trondheim litteraturfest er resultatet av et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek, Litteraturhuset i Trondheim og NTNU.

Dato

21. okt 2017

Tid

13.00 - 14.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere