AVLYST! Synne Corell om Likvidasjonen. Med Jon Reitan

AVLYST! Synne Corell om Likvidasjonen. Med Jon Reitan


Synne Corell - Jon Reitan

ARRANGEMENTET ER AVLYST!
Melding fra arrangør: Vi beklager at vi ser oss nødt til å avlyse dette arrangementet på grunn av sykdom. Vi prøver å komme tilbake med en ny dato så snart som mulig. Alle vil få sine billettutgifter refundert. Det vil ta noen dager før pengene er tilbake på kortet.

I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim inviterer Jødisk museum Trondheim til en samtale mellom historikerne Synne Corell og Jon Reitan om «Likvidasjonen», Synne Corells bok fra 2021 om det norske holocaust. «Likvidasjonen», tar utgangspunkt i at Holocaust i Norge dreier seg om to likvidasjonsprosesser: en økonomisk og en fysisk.

Sted: Jødisk museum Trondheim, Arkitekt Christies gate 1
Tidspunkt: Onsdag 9. februar 2022 kl 19.00.
Billettpris kr 50,- på Hoopla.
Begrenset antall pga smittevern. Det er med dagens regler tillatt med 30 personer uten faste tilviste plasser med en meters mellomrom.

Den økonomiske likvidasjonen innebar at alt jødene eide, ble inndratt av okkupasjonsregimet. Verdiene skulle gjøres om til rene penger, som så skulle tilfalle staten. Den fysiske likvidasjonen betydde arrestasjoner, deportasjoner og drap av den jødiske befolkningen i Norge. Disse prosessene var uløselig forbundet, men hittil har framstillingene av holocaust i Norge satt den fysiske forfølgelsen i forgrunnen. I Likvidasjonen forteller Synne Corell historien om det norske holocaust på ny, med den økonomiske forfølgelsen som innfallsvinkel. Det gir en helt ny beretning om et av de mørkeste kapitlene i norsk historie. I Likvidasjonen følger vi menneskene som planla, deltok i og utførte overgrepene mot jødene i Norge, og vi ser i detalj hva de gjorde. Vi kommer også tett på familiene og enkeltmenneskene som ble ofre for disse handlingene, blant for jødiske familier fra Trondheim.

Corell viser hvordan likvidasjonen var en nøye planlagt aksjon som utspilte seg på mange nivåer og steder samtidig, og som involverte store deler av det norske samfunnet: fra offentlige institusjoner, banker og forretningsselskaper ned til auksjonskunder, naboer og samarbeidspartnere.

Synne Corell er historiker med ph.d. fra Universitetet i Oslo i 2010. Hun har vært ansatt på HL-senteret siden 2017. Corell er særlig opptatt av minoritetshistorie med vekt på jødisk historie og forholdet mellom minne og historie.

Jon Reitan er førsteamanuensis i historie på NTNU og Ph.D. i historie fra 2016. Jon Reitan er opptatt av blant annet Holocaust og andre folkemord, andre verdenskrig og minneteori.

Dato

9. feb 2022

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Jødisk museum Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere