Tatiana Ţîbuleac om frarøvelse av språk og identitet

Tatiana Ţîbuleac om frarøvelse av språk og identitet


Tatiana Țîbuleac - Anne Dorte Lunås

/English version below/

Den moldovske forfatteren Tatiana Ţîbuleac kommer til Litteraturhuset! Hennes roman Flaskehagen ble utgitt på norsk høsten 2022, og er høyst aktuell sett i lys av den russiske invasjonen.

En gang var både Moldova og det nå krigsherjede Ukraina en del av Sovjetunionen. Ţîbuleac vokste opp i et Moldova som var okkupert av Sovjetunionen, og var 13 år gammel da landet erklærte seg uavhengig i 1991. Hun knytter okkupasjonen til frarøvelse av språk og identitet, og snakker om at dette skjer igjen, bare motsatt vei, for nå vil enhver moldover ta avstand fra det russiske som ble en del av dem da de vokste opp.

Og nettopp søken etter språklig og kulturell identitet og koblingene som forener oss med fortiden vår, er tema i Flaskehagen. Det er en roman om en verden på den bevegelige grensen mellom stagnasjon og oppløsning, mellom Russland og Europa, mellom kamp og død.

Flaskehagen er på mange måter romanen til en hel generasjon østeuropeiske kvinner. I boka møter vi den eldre kvinnen Tamara Pavlovna som redder lille Lastotsjka fra et barnehjem under den sovjetiske kommunismens gråere år i Moldova. Det som til å begynne med kan virke som en barmhjertighetshandling, skjuler i sannhet en skremmende virkelighet: Lastotsjka har blitt kjøpt som arbeidskraft, og i nesten et tiår skal hun samle flasker i byens gater om natten og bli utnyttet med like stor hensynsløshet som den vi kjenner fra Dickens’ romaner.

Tatiana Țîbuleac romandebuterte med Sommeren mamma hadde grønne øyne, og med det fikk hun også sitt litterære gjennombrudd. For sin andre roman, Flaskehagen, vant hun EUs litteraturpris i 2019. Både i hjemlandet og i andre land hvor bøkene hennes er utgitt, omtales Țîbuleac som et litterært fenomen. Hun er for øvrig journalist av yrke og har siden invasjonen i Ukraina engasjert seg i debatten om nabolandenes plikt til å ta imot flyktninger, om de tidligere sovjetstatenens rolle i Europa, og om hvordan krigen påvirker vår felles europeiske identitet.

Vi møter Tatiana Țîbuleac i samtale med journalist Anne Dorte Lunås. Samtalen vil foregå på engelsk.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:00-20:30. Sellanraa holder åpent til 22.
Inngang: 100/75

Foto: Bogdan Iordache / Cultura la dubă

——————

We are happy to welcome the moldovian author Tatiana Țîbuleac to Litteraturhuset! Her novel The Glass Garden was published in Norwegian in autumn 2022, and is highly relevant due to the Russian invasion.

Earlier, both Moldova and Ukraine were part of the Soviet Union. When Ţîbuleac grew up, Moldova was occupied by the Soviet Union. She was 13 years old when the country was declered independendent in 1991. Ţîbuleac believes there is a link between the occupation and the deprivation of language and identity, and says this is happening again, only in the opposite way, because now every Moldovan distance themselves from the Russian that became a part of them when they grew up.

The search for linguistic and cultural identity and the connection to our past is also the theme of The Glass Garden. It´s a novel about a world balancing between stagnation and dissolution, between Russia and Europe, between struggle and death.

The Glass Garden is the novel of an entire generation of Eastern European women. We meet the elderly woman Tamara Pavlovna who rescues little Lastotshka from an orphanage during the gray years of Soviet communism in Moldova. What may seem like an act of mercy actually hides a terrifying reality: Lastotchka has been bought as a slave, and for almost a decade she will collect bottles in the city’s streets at night and be exploited with as much ruthlessness as the one we know from Dickens’ novels.

Tatiana Țîbuleac made her novel debut with The summer my mother had green eyes, a release that also represents her literary breakthrough. For her second novel, The Glass Garden, she received The European Union Prize for Literature in 2019. Țîbuleac is often referred to as a literary phenomenon. She is a journalist by profession, and ever since the invasion of Ukraine, she has been engaged in the debate on neighboring countries’ duty to accept refugees, about the role of the former Soviet states in Europe, and how the war affects our common European identity.

The conversation will be in English. Moderator is journalist Anne Dorthe Lunås.

Venue: Sellanraa
Time of event: 19:00-20:30. Sellanraa is open until 22.
CC: 100/75

Photo: Bogdan Iordache / Cultura la dubă

Dato

7. feb 2023

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere