Teatersamtalen 2019: Teaterproduksjon – praksis og perspektiver

Teatersamtalen 2019: Teaterproduksjon – praksis og perspektiver


Lene Helland Rønningen - Barbro Rønning - Cecilie Haagensen - Ellen Foyn Bruun - Gunnar Fretheim - Remi Slotterøy - Heli Aaltonen

Ved drama- og teaterstudiene ved NTNU utvikles det årlig 12-14 helt ulike typer teaterproduksjoner på bachelor- og masternivå. Nå har fagmiljøet gått sammen og skrevet en ny bok om ulike praksisformer og perspektiver knyttet til dette undervisnings- og forskningsarbeidet. Med denne boken synliggjøres teatervitenskapen som et praksisfelt, noe som er unikt i norsk sammenheng. Åtte ulike forfattere skriver om høyst ulike tema som scenografi, egenskapt teater, dramaturgisk analyse og regikonsept, tekst og gruppeprosesser, lydforming, figurarbeid, fasislitering og veiledning. Boka gir viktige faglige impulser til produksjonsprosesser innenfor akademia og høyskolesektoren, kulturskolen, videregående skole og scenekunstfeltet. Boken inneholder bilder, videoklipp og hyperlenker mellom kapitlene.

Denne kvelden vil boka Teaterproduksjon – 10 produksjonsestetiske innganger bades gjennom presentasjoner av innhold, kritiske blikk utenfra og kunstneriske innslag, film- og videoklipp fra boka. I siste del av samtalen vil ulike perspektiver av teatervitenskapen som praksisfelt bli drøftet. Hva slags teatervitenskap trenger vi i dag?

Boka gis ut på Cappelen-Damm Open Access og er fritt tilgjengelig for alle interesserte. Link til boka her: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/43

Med Lene Helland Rønningen, Barbro Rønning, Cecilie Haagensen, Ellen Foyn Bruun, Gunnar Fretheim, Remi Slotterøy, Heli Aaltonen med flere.

Teatersamtalen er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag Teater, Teaterhuset Avant Garden, Turneteatret, Program for Drama og Teater, NTNU og Litteraturhuset.

Gratis inngang, men på grunn av begrenset plass ber vi interesserte om å ta ut gratisbilletter til arrangementet.

 

Dato

27. feb 2019

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere