Teatersamtalen 2020: Mye på spill for teatervitenskapen?

Teatersamtalen 2020: Mye på spill for teatervitenskapen?


Vigdis Aune - Bjørn Rasmussen - Kristoffer Spender - Fredrik Bjørk - Helene Kragh Fosse - Tommy Jee Westermann

Ved Program for drama og teater ved NTNU har det høsten 2019 vært aksjonert for å hindre kutt i studietilbudet og kamp for å beholde fagområdets stillinger ved naturlig avgang i de neste tre årene.

Situasjonen er en del av et større nasjonalt og internasjonalt bilde hvor kunstfagene, både i høyere utdanning og skoleverket, gjennom mange år har vært marginalisert og utsatt for nedlegging.

I årets første Teatersamtale setter vi søkelys på dette og spør:
Hva er det humaniora kan? Hvilken kompetanse utvikles og hvor viktig er den i kulturlivet og samfunnsoppdraget?
Hva betyr nedskjæringene for bransjen? Hvor viktig er teatervitenskapelige studier for kunstnerisk praksis i og utenfor institusjonene?
Hva er situasjonene i utdanningssektoren? Hva betyr f.eks. mangelen på kompetente lærere for dannelse og utviklingen av kunst i skolen og samfunnet generelt?

Samtalen modereres av Vigdis Aune, Program for drama og teater, NTNU med deltakere fra Trøndelag Teater, Charlottenlund vgs. og NTNU.

Bjørn Rasmussen er professor i teatervitenskap ved Program for drama og teater ved NTNU. Har gjennom mange år publisert og profilert fagets utforming og betydning i en bred kulturell og samfunnsmessig kontekst.

Kristoffer Spender er dramaturg på Trøndelag Teater. Master i dramaturgi fra Århus Universitet. Aktiv i spørsmål om teatervitenskapen samfunnsmessige rolle og i Foreningen Danske Dramaturger.

Fredrik Bjørk er har master i drama og teater fra NTNU. Mangeårig drama- og teaterlærer ved Charlottenlund vgs. Aktiv faglig politisk bl.a. som leder av Drama og Teaterpedagogene gjennom flere år.

Vigdis Aune er professor i teatervitenskap ved Program for drama og teater ved NTNU. Profilert forsker bl.a. innenfor barn og ungdomsteater og fagutvikler innenfor kulturskolen i en nasjonal kontekst.

Helene Kragh Fosse og Tommy Jee Westermann er bachelorstudenter og programtillitsvalgte ved Program for drama og teater ved NTNU. Initiativtakere og ledere av aksjonen: Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!

Teatersamtalen er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag Teater, Rosendal Teater, Turnéteatret, Program for Drama og Teater, NTNU og Litteraturhuset.

Gratis inngang, men på grunn av begrenset plass ber vi interesserte om å ta ut gratisbilletter til arrangementet.

Dato

14. jan 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere